OFICIAL 1A ELECTRICISTA I FONTANER PER A L'AJUNTAMENT DE CAMARLESBASES:  http://cido.diba.cat/oposicions/7776369/1-placa-doficial-1a-electricista-fontaner-ajuntament-de-camarles

DADES DE CONTACTE DE LA CONVOCATÒRIA:
AJUNTAMENT DE CAMARLES
Adreça: C/ Vint núm 20
Telèfon: 977 47 00 07
Correu: ajuntament@camarles.cat

TERMINI: El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona i finalitza al cap de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’extracte de la convocatòria  --> data limit per presentar sol·licituds: 31 de desembre de 2018 

Comentarios

Contacte

PorTalent Camarles

C/Trenta-un s/n

Tel. 977 47 00 40

Correu electrònic: ocupacio@camarles.cat